ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΦΑΝΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ