ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ 2013