ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΑΔΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ 2009