ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LYKOMITROS STEEL