ΕΡΓΟ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ