ΕΡΓΟ ΒΕΚΡΑΚΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ