ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΚ.ΤΣΕΠΑ 2014